ТАНЫ БИЗНЕСИЙГ ТӨГӨЛДӨРШҮҮЛНЭ

Обзерв Консалтинг зөвлөх үйлчилгээний байгууллага (ЗҮБ) нь хувийн хэвшил, төрийн, төрийн бус, олон нийтийн гэх мэт бүх хэлбэрийн ААНБ-ийн тогтвортой хөгжлийн хүрээнд менежментийн буюу удирдлага, зохион байгуулалт, чадавхи бэхжүүлэлтийн чиглэлд мэргэжил, аргазүйн тусламж, зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлж ажилладаг зөвлөх үйлчилгээний байгууллага юм.
12
5 сарын
Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуй сургалт
Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуй сургалт
98,000₮
1 сурагч
19
5 сарын
Процесст суурилсан менежмент сургалт
Процесст суурилсан менежмент сургалт
180,000₮
1 сурагч
26
5 сарын
Хэрэглэгчийн үйлчилгээ & хэрэглэгч төвт бизнес сургалт
Хэрэглэгчийн үйлчилгээ & хэрэглэгч төвт бизнес сургалт
180,000₮
1 сурагч
30
5 сарын
"ISO27001:2022 стандартын шилжилт (ISO 27001:2022 Transition )" РЕСВ албан ёсны онлайн сургалт
"ISO27001:2022 стандартын шилжилт (ISO 27001:2022 Transition )" РЕСВ албан ёсны онлайн сургалт
698,500₮
1 сурагч